Büyükelçi Sedat Önal'ın 18 Ekim 2015 tarihli Al Düstur gazetesinde yayınlanan okuyucu mektubu

Sedat Önal 18.10.2015

Sayın Mohammad
Hasan Al Tal,

Editör

Al-Düstur Gazetesi

Gazetenizin 13 Ekim2015 tarihli nüshasında Maher Abu Tair imzasıyla yayınlanan “Davutoğlu Neden
Yalan Söylüyor” başlıklı makale hakkında size yazıyorum.

Her şeyden önce, makaledeTürkiye Cumhuriyetinin Başbakanına atfen kullanılan seviyesiz üslubu son derece
yadırgadığımı kayda geçirmek istiyorum. Gerek saygın gazeteciliğin asgarigerekleriyle bağdaşmayan bu üslubu, gerek makalede yer alan, Türkiye ile ilgilitemelsiz varsayımlara dayanan iddiaları şiddetle reddediyoruz.

Bu vesileyle bazı hususlaradikkatinizi çekmek istiyorum. Ankara’da gerçekleştirilen menfur terör saldırısı97 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yüzlercesinin yaralanmasına yolaçmış, Cumhuriyet tarihinin en büyük terör eylemini teşkil etmiştir. Saldırı tüm
halkımızı hedef almış, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini, kamu düzenini, huzurve istikrarını bozmayı amaçlamıştır. Bu bakımdan, konuyla ilgili yorum yapan vegörüş belirten tüm tarafların öncelikle bu insanlık dışı eylemi ikirciksiz olarakkınamaları ve Türkiye ile dayanışma mesajı vermeleri beklenmektedir. Makalede meseleninbu boyutuna hiç değinilmemesini vahim bir eksiklik olarak görüyorum.

TürkiyeCumhuriyeti Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu bahsekonu terör eyleminin faillerihakkında yürütülen soruşturmada ilk bulguların canlı bombaya ve DAEŞ’e işaretettiğini, DAEŞ dahil, tüm ihtimaller üzerinde durulduğunu açıklamıştır. Adlimakamlar tarafından yürütülen soruşturma tamamlandığında bu konuda daha net biryargıya varmak mümkün olacaktır. Hal böyleyken, bir yandan Türkiye’ninsaldırıyı DAEŞ’e mal ederek kendini mağdur göstermeye çalıştığının, diğertaraftan DAEŞ’i himaye ettiğinin ileri sürülmesi ne gerçeklerle, ne de akıl vemantıkla bağdaşmaktadır.

Türkiye, kaynağı,amacı ve hedefi ne olursa olsun terörizmin her türlüsünü lanetlemektedir.Sadece DAEŞ bağlantılı terörizm değil, PKK terörizmi de Türkiye için doğrudanve ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye DEAŞ’ı 2005 yılında o zamankiadıyla terör örgütü olarak ilan etmiş ve Ekim 2013’te mevcut adıyla bu ilanıyenilemiştir. Terörizm ve aşırıcılık uluslararası işbirliği artırılmadangiderilemez. Türkiye, DAEŞ ile mücadelede uluslararası koalisyona aktif olarakkatılmaktadır. Bu terör eyleminden önce on binlerce vatandaşını PKK, çok sayıdavatandaşını ise DAEŞ terörizmine kurban veren Türkiye PKK ve DAEŞ başta olmaküzere, terörizmin her türlüsüyle mücadelede üstüne düşen sorumlulukları yerinegetirmekte ve tüm taraflardan da benzer bir yaklaşım beklemektedir.

Bu vesileyle, çoksayıda sivil vatandaşımızın hayatlarını kaybetmelerine yol açan Ankara’dakimenfur terör eylemini takiben Ürdün Kralı Majesteleri 2. Abdullah’ın SayınCumhurbaşkanımıza gönderdiği taziye ve dayanışma mesajı ile Ürdün Meclisi veHükümeti tarafından yapılan açıklamaları şükranla karşıladığımızı belirtmekisterim. Büyükelçiliğimize bizzat gelerek taziye defterini imzalayan veyaarayarak sempatilerini bildiren tüm Ürdünlü dostlarımıza ve diplomatmeslektaşlarıma da içtenlikle teşekkür ediyorum.

İşbu mektubumun Gazetenizdeaynen yayınlanmasını rica ediyorum.

Saygılarımla,

Sedat Önal

T.C. Amman
Büyükelçisi


Pazar - Perşembe

09:00 - 12:00

Konsolosluk işlemleri için başvurular 09:00-12:00 saatleri arasında alınmaktadır.
1.5.2019 1.5.2019 1 Mayıs
25.5.2019 25.5.2019 Ürdün Milli Günü
4.6.2019 7.6.2019 Ramazan Bayramı
10.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.1.2019 Cumhuriyet Bayramı