Türkiye Cumhuriyeti

Amman Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlarımızın "e-devlet" Kapısı Üzerinden Askerlik Durumuna Dair Belge Çıktısı Alabilmeleri , 22.12.2013

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, askerlikle ilişkisi olmayan vatandaşlarımızın e-devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr) "Askerlik Durum Belgesi" çıktısı alabileceği ve bu belgeyi talep eden makamlara sunabileceği kaydedilmektedir.

Sözkonusu belgenin ilgili makamların imza ve mührünü taşıyan askerlik durum belgesi ile aynı hukuki niteliğe sahip olduğu, ilgili makamların, e-devlet kapısında yer alan "Askerlik Durum Belgesi Doğrulama Hizmetini" kullanarak kişinin vatandaşlık numarası ile belgenin barkod numarasını eşleştirmek suretiyle, başvuruda bulunanlarca ibraz edilen ve barkod numarası taşıyan Askerlik Durum Belgesini geçerli kabul edeceği bildirilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.