Türkiye Cumhuriyeti

Amman Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Ürdün Temel Göstergeler Notu, 16.03.2016

Siyasi Yapı

Resmi Adı                  : Haşimi Ürdün Krallığı

Devlet Başkanı           : Kral II. Abdullah ibn El Hüseyin

Senato Başkanı          : Faysal Fayez

Temsilciler Meclisi Başkanı: Atef Yusuf Tarawneh

Başbakan                   : Abdullah Ensour

Dışişleri Bakanı         : Nasser Judeh

Yönetim Biçimi          : Anayasal Monarşi

Bağımsızlık Tarihi     : 25 Mayıs 1946

Parlamento Yapısı     : İki Meclisli - Temsilciler Meclisi (150 üyeli) ve Senato (75 üyeli)

 

Ülke, Nüfus ve Toplumsal Yapı

Yüzölçümü                 : 89.342 km²   

Nüfusu                       : 9.523.000 (2016)

Nüfus artış oranı       : %5,3 

Dini inanışlar            : % 92 Müslüman, % 6 Hristiyan, % 2 diğer. Hristiyanların çoğunluğu Arap Rum Ortodoks’lardır. Ülkede 3-4 bin Ermeni yaşamaktadır.

Komşuları                  : Suudi Arabistan (744 km), Suriye (375 km), İsrail (238 km),

                                     Irak (181 km) ve Filistin (97 km)

Resmi Dil                    : Arapça

Ortalama yaşam süresi: Erkeklerde 73; Kadınlarda 75.78

Okur-yazarlık oranı    : % 95,4

 

Temel Ekonomik Göstergeler

GSYİH:                           27,61 milyar ABD Doları (Eylül 2015)

Kişi Başına Milli Gelir: 5.422 ABD Doları (Eylül 2015)

Büyüme Oranı:               % 2,3 (Eylül 2015)

İşsizlik Oranı:                % 13,8 (Eylül 2015) (Ülkede gerçek işsizlik oranının % 20’nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir)

Enflasyon Oranı:           % 1,9

İhracat:                      7,83 milyar ABD Doları (kimyasallar, gübre, potasyum, fosfat, yaş sebze/meyve)

İthalat:                     20,36 milyar ABD Doları (enerji maddesi türevleri, makine ve teçhizat, ulaştırma ekipmanları, demir, tahıllar)

Enerji Türevleri İthalatı:3,21 milyar Dolar (Ekim 2015)

Dış Ticaret Açığı:           12,52milyar ABD Doları

Kamu Gelirleri:             7,48 milyar ABD Doları (dış yardımlar dahil) (Ekim 2015)

Kamu Giderleri:              8,66 milyar ABD Doları (Ekim 2015)

Bütçe Açığı:                    1,18 milyar ABD Doları (Ekim 2015)

Dış Yardımlar:                578 milyar ABD Doları (Ekim 2015)

İç Borç Stoğu:                 21,34 milyar ABD Doları (Ekim 2015)

Dış Borç Stoğu:               13,52 milyar ABD Doları    13,52 (Ekim 2015)

Toplam Borç Stoğu:       34,75 milyar ABD Doları (Kasım 2015)

Borcun Milli Gelire Oranı: % 90 (Kasım 2015)

 

 

Karşılıklı Ticaret

 

İhracatımız:              836 milyon ABD Doları

İthalatımız:               128 milyon ABD Doları

İkili ticaret hacmi:   964 milyon ABD Doları

 

Temel ihracat kalemleri: Gıda, kuru baklagiller, şekerleme-çikolata-bisküvi, tütün,                                            kimyasal maddeler olarak petrol yağları ve türevleri, plastik eşya, ağaçtan mamul eşyalar, tekstil ve hazır giyim,    beyaz eşya, demir-çelik ürünleri, alüminyum ürünleri, nakil vasıtaları ve aksam parçaları, mobilya.

İthalatımızın temel kalemleri: Kimyasallar (Azot, fosforik asit, potasyum ve gübre)