Büyükelçinin Mesajı

Türk toplumunun değerli mensupları, kıymetli Ürdünlü kardeşlerimiz,

Kadim Ortadoğu coğrafyasının kilit ülkelerinden biri olan Ürdün Haşimi Krallığı nezdinde Büyükelçi olarak görev yapmanın mutluluğunu taşıyorum.

Köklü tarihi ve kültürel bağlar içinde olduğumuz Ürdün halkı ve devleti nezdinde müstesna bir yere sahip Türkiye ve Türk halkını siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal değerleriyle en iyi şekilde temsil etmek konusunda ciddi bir kararlılık içindeyiz.

70 yıllık diplomatik ilişkiler tarihi içinde akdedilen çok sayıda anlaşma, gerçekleşen karşılıklı üst düzeyli ziyaretler, 2000’li yılların sonunda hayata geçen vize muafiyeti rejimi ve yürürlüğe konan Serbest Ticaret Anlaşması ile ülkemizin marka değeri olan Türk Hava Yolları, TİKA ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi gibi kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla Ürdün’le ikili ilişkilerimiz son derece iyi bir seviyeye gelmiştir.

Ürdün’de yaşayan yaklaşık 3500 civarındaki vatandaşımız ile ülkemizde mukim Ürdünlüler ve Türk üniversitelerinde eğitim gören 700 civarındaki Ürdünlü öğrenci, iki ülke arasında köprü işlevini görmektedir.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin Ürdün’de gerçekleştirdikleri yatırımlar ve istihdama katkıları takdire şayandır. Keza savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğimiz örnek alınacak seviyededir.

Önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında, diğerleri meyanında, karşılıklı üst düzeyli ziyaretlere devam edilmesi; 2014 yılı itibariyle 1 milyar ABD Doları seviyesine ulaşan ticaret hacminin mümkün mertebe dengeli biçimde arttırılması; Ürdün’deki Türk yatırımlarının takviye edilmesi ve çeşitlendirilmesi; THY uçuşlarının frekans ve kapasitesinin arttırılması; TİKA vasıtasıyla prestij projelerinin hayata geçirilmesi, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi marifetiyle Türk dil, kültür ve sanatının geniş kitlelere teşmil edilmesi; akademik ve bilimsel temasların güçlendirilmesi; insandan insana temasların arttırılması ve Büyükelçiliğimizin kamu diplomasisi faaliyetlerine hız verilmesi gibi unsurlar yer almaktadır.

Bu vesileyle, Büyükelçiliğimizi sosyal medyadan takip etmenizi önerdiğimizi hatırlatmak isterim.

Sözkonusu hedeflere uzanırken, Ürdün’de yaşayan vatandaşlarımız ve faaliyet gösteren girişimcilerimizin sinerjisine güvendiğimizi, kendilerinin yanında olduğumuzu belirtmek ve sizlerden gelebilecek her türlü öneriye açık olduğumuzu içtenlikle vurgulamak istiyorum.

Büyükelçiliğimizin kapıları vatandaşlarımızın yanı sıra Ürdünlü kardeşlerimize ve üçüncü ülke vatandaşı dostlarımıza her zaman açık olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi selamlarken, çalışmalarımızda bizden esirgemeyeceğinizden emin olduğum değerli katkılarınız ve desteğiniz için şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçiliği adına teşekkür ediyor; saygılarımı sunuyorum.

Pazar - Perşembe

09:00 - 12:00

Konsolosluk işlemleri için başvurular 09:00-12:00 saatleri arasında alınmaktadır.
1.5.2018 1.5.2018 1 Mayıs