Büyükelçi Sedat Önal'ın 10 Aralık 2015 Tarihli Al-ghad Gazetesinde Yayınlanan Okuyucu Mektubu

Amman Büyükelçiliği 10.12.2015


Jumana Ghunaimat

Baş Editör

Al-Ghad gazatesi

Fahed Khitan tarafından kaleme alınan ve Gazetenizin 7 Aralık 2015 tarihli nüshasında yayınlanan “Gayri Ahlaki Anlaşma” başlıklı makale hakkında size yazıyorum.

Makalede öne sürülen Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar üzerinden ticaret yaptığı iddiası peşin hükümlü çarpık bir bakış açısını yansıtmaktadır. Ülke dışına kaçmak zorunda kalmış bulunan Suriyelilerin yarısına tekabül eden 2 milyondan fazla sığınmacıya beş yıldır ev sahipliği yapan Türkiye uluslararası sorumluluk bağlamında en fazla yük üstlenen, dolayısıyla ahlaki yüksek zemin üzerinde durduğu su götürmez birkaç ülkeden biridir. Benzer konumda bulunan Lübnan ve Ürdün’de en iyi takdir edilmesi beklenen bu durumun aksini iddia etmek insanlık vicdanıyla ve hakkaniyetle bağdaşmaz.

Türkiye sığınmacılar için bugüne kadar açık kapı politikası izlemiş ve sekiz milyar dolardan fazla harcama yapmıştır. Uluslararası toplumdan bunun çok cüzi bir bölümü kadar yardım almıştır. Bir yandan Suriyeli sığınmacıların barınak, gıda, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir fedakarlığı esirgemezken, bir yandan da yasa dışı göç olgusuna karşı mücadele etmiş, Türk sahil koruma ekipleri bugüne kadar 84.540 sığınmacıyı boğulmaktan kurtarmıştır.

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında varılan mutabakat küresel bir sorun haline gelen mülteci sorunuyla başedilmesi için daha adil bir yük ve sorumluluk paylaşımına gidilmesi gerektiğinin tüm taraflarca idrak edilmeye başlaması ışığında gerçekleşmiştir. Bahsekonu 3 milyar Avro Türk halkı için değil, AB ile eşgüdüm halinde mülteciler için kullanılacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’deki sığınmacıların sosyo-ekonomik durumlarının düzeltilmesi, göç akımının düzenli hale getirilerek can kayıplarının önüne geçilmesi ve göçmen kaçakçılarıyla ortak mücadele edilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye her hal ve karda Suriye halkının yanında yer almaya devam edecek, bir yandan sığınmacılara kucak açarken, bir yandan da Suriye krizinin kökeninde yatan nedenlere inilmesi ve soruna halkın beklentileri doğrultusunda kalıcı siyasi çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabalara katkıda bulunmayı sürdürecektir.

Sedat Önal

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Pazar - Perşembe

09:00 - 12:00

Konsolosluk işlemleri için başvurular 09:00-12:00 saatleri arasında alınmaktadır.
1.5.2019 1.5.2019 1 Mayıs
25.5.2019 25.5.2019 Ürdün Milli Günü
4.6.2019 7.6.2019 Ramazan Bayramı
10.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.1.2019 Cumhuriyet Bayramı